De Compaan Maardijk
Home>Ouders>Schooltijden

Schooltijden

Dit zijn onze schooltijden:

Maandag 
groep 1-8: 8.30 – 14.15 uur

Dinsdag
groep 1-8: 8.30 – 14.15 uur

Woensdag
groep 1-8: 8.30 – 12.30 uur

Donderdag
groep 1-8: 8.30 – 14.15 uur

Vrijdag
groep 3-8: 8.30 – 14.15 uur
groep 1-2: 8.30 – 12.30 uur

Om 8.20 uur gaat de schooldeur open. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen dan door hun ouders naar binnen worden gebracht. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan zelfstandig naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Vóór schooltijd is er geen toezicht op het schoolplein. Wij verzoeken u uw kind op tijd (niet te vroeg, ook niet te laat) naar school te sturen. Aan het einde van de schooltijd begeleidt de leerkracht de kinderen naar buiten.

Continurooster

Wij werken op school met een continurooster. Dat houdt in dat de leerlingen tussen de middag met de leerkracht in de klas lunchen. Zorgt u voor een eenvoudige, voedzame lunch en iets te drinken? Voor dranken die koel moeten blijven, is op school een koelkast aanwezig. Na de lunch is er ruimte om nog even naar buiten te gaan.

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie
17 oktober t/m 21 oktober 2016

Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 24 februari 2017

Goede Vrijdag
14 april 2017

Pasen
16 en 17 april 2017

Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2017

Pinksteren
4 en 5 juni 2017

Zomervakantie
24 juli t/m 1 september 2017

Vrije dagen voor leerlingen (studie(mid)dagen voor het team):

donderdag 29 juni 2017: leerlingen vrij vanaf 12.30 uur