De Compaan Maardijk
Home>Nieuws>Digitaal rapport

Digitaal rapport

dinsdag 20 december 2016

Digitaal rapport

Het traditionele papieren rapport verdwijnt. Vanaf dit schooljaar gaan we over op een digitaal rapport. Dat wil zeggen dat u (en uw kind) nog wel een papieren uitdraai ontvangen, maar dat de rapportage een automatische weergave is van eerder ingevoerde toetsresultaten uit ons leerlingvolgsysteem.

Het rapport zal een overzicht van de ontwikkeling van uw kind tonen, met een apart cito overzicht (en vanaf eind leerjaar 6 aangevuld met een trendanalyse).

Via ouderportaal, waar u zich doorlopend op de hoogte kunt stellen van de vorderingen van uw kind(eren), is ook het nieuwe digitale rapport van de leerlingen zichtbaar.

Het rapport zal bovendien in een ‘nieuw jasje’ worden gestoken. Het rapport wordt opgemaakt in de huisstijl van de school.