De Compaan Maardijk
Home>Nieuws>Ieder kind een talent

Ieder kind een talent

donderdag 1 december 2016

Ieder kind een talent

‘Ieder kind een talent’ is het motto onder het logo van de Compaan. De kroon in het logo boven de naam van de school verwijst naar het motto. Want ieder kind heeft een eigen talent. We streven ernaar dat elk kind zich optimaal ontwikkelt, op de manier die bij hem of haar past, gebruik makend van de talenten en mogelijkheden die het heeft. Op de Compaan helpen we kinderen bij het ontdekken, ontwikkelen en ontplooien van deze talenten.

Elk kind heeft andere talenten gekregen. Met deze talenten vullen wij elkaar aan. Wij leren van en met elkaar. Zo leveren we een bijdrage niet alleen aan de persoonlijke ontwikkeling van elk kind maar ook aan de samenleving van nu en morgen.

 

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de capaciteiten van alle leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, opdat zij – passend bij hun mogelijkheden – kunnen doorstromen in vervolgonderwijs ter voorbereiding op een succesvolle toekomst en op een volwaardige plek in de samenleving. Met het oog daarop streven wij in kennis en vaardigheden hoge resultaten van leerlingen na. We willen ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst.

 

Maar om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om waarden die de samenleving leefbaar en duurzaam houden. Daarbij streven we naar een goede balans tussen waarden waarin de ontwikkeling van de persoon centraal staat (vrijheid, zelfstandigheid door toegenomen kennis en vaardigheden) en waarden waarin de ander en de gemeenschap centraal staan (zorg, veiligheid, solidariteit, samenwerking).

Dat tezamen maakt onze school tot een leer- en leefgemeenschap, die wordt gedragen door een samenhangend geheel van waarden, die gegrond zijn in de christelijke traditie.