De Compaan Maardijk
Home>Nieuws>Landenproject voor alle groepen

Landenproject voor alle groepen

dinsdag 18 april 2017

Landenproject voor alle groepen

In de week na de meivakantie gaan we met alle kinderen van de Compaan aan een project werken, een landenproject!

Gedurende de hele week wordt er gewerkt aan het thema.
De kleuters werken over Nederland, de middenbouw kiest voor een Europees land en de bovenbouw verdiept zich in groepjes in landen buiten Europa.
Verder worden er activiteiten aangeboden op het gebied van taal (vreemde talen), rekenen (valuta omrekenen, kostenplaatje van een reis etc.), aardrijkskunde (klimaten, landschappen), geschiedenis, natuur (flora en fauna), spelletjes, liedjes etc.
Elk groepje leerlingen maakt gedurende de week een ‘werkstuk’ en presenteert dit aan de eigen groep en tijdens de tentoonstelling.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan knutselwerk, een poster, een reisgids, een Powerpoint etc.

De week wordt afgesloten met een tentoonstelling voor ouders en andere belangstellenden.
Op de Maardijk vindt dit plaats op vrijdag 12 mei van 11.30 uur tot 12.15 uur.

Graag tot dan! Love to see you then! Wir sehen Sie dan! Vous voyez alors ! ¡Nos vemos luego!