De Compaan Maardijk
Home>Ouders>Ouderraad

Ouderraad

De Compaan heeft een oudervereniging, waarvan alle ouders van kinderen automatisch lid zijn. Als lid van de Oudervereniging betaalt u een contributie en kunt u op de ledenvergadering van de Ouderraad meepraten over het doen en laten van de Ouderraad.

De ouderraad is de activiteitencommissie van de school en helpt mee bij het realiseren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Dit wordt gedaan om iets meer te kunnen doen dan alleen het noodzakelijke en ook om meer persoonlijke aandacht aan de leerlingen te geven. Al deze activiteiten zijn voor de kinderen bedoeld. Dat kunnen o.a. festiviteiten, excursies, werkzaamheden in en rondom het schoolgebouw zijn.

Op de Info-borden bij de ingang van de school hangen steeds de verslagen van de bijeenkomsten van de ouderraad en andere wetenswaardigheden. De namen van de ouderraadsleden staan vermeld in de schoolkalender. De ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met een van de ouderraadsleden.

 

Ouders:

Jolien Smit: voorzitter;

Senem Yologlu: tweede voorzitter;

Bianca Pots: penningmeester;

Anita Exel;

Bianca Bos;

Nuray Aktamar;

Jet Wolf;

Nathalie de Winter;

Mirel Geerts;

Memet Ince;

Anouk Suripatty;

Emine Görgülü.

Vanuit het team:

José Filart

Debby Derks

 

Documenten en Notulen OR

[> toevoegen documenten & notulen van de OR]

 

De ouderbijdrage

De Oudervereniging vraagt van haar leden een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt jaarlijks door de oudervereniging vastgesteld. Door aanmelding van uw kind bij de Compaan wordt er van uitgegaan dat u akkoord gaat met de heffing van deze bijdrage. Aan het begin van het schooljaar krijgt u via school een verzoek tot betaling.