De Compaan Maardijk
Home>Ouders>Schooltijden

Schooltijden

Dit zijn onze schooltijden:

Maandag 
groep 1-8: 8.30 – 14.30 uur

Dinsdag
groep 1-8: 8.30 – 14.30 uur

Woensdag
groep 1-8: 8.30 – 12.30 uur

Donderdag
groep 1-8: 8.30 – 14.30 uur

Vrijdag
groep 1-8: 8.30 – 14.30 uur

Om 8.20 uur gaat de schooldeur open. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen dan door hun ouders naar binnen worden gebracht. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan zelfstandig naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Vóór schooltijd is er geen toezicht op het schoolplein. Wij verzoeken u uw kind op tijd (niet te vroeg, ook niet te laat) naar school te sturen. Aan het einde van de schooltijd begeleidt de leerkracht de kinderen naar buiten.

Continurooster

Wij werken op school met een continurooster. Dat houdt in dat de leerlingen tussen de middag met de leerkracht in de klas lunchen. Zorgt u voor een eenvoudige, voedzame lunch en iets te drinken? Voor dranken die koel moeten blijven, is op school een koelkast aanwezig. Na de lunch is er ruimte om nog even naar buiten te gaan.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie
21 oktober t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
17 februari t/m 21 februari 2020

Goede Vrijdag en 2e Paasdag
10 en 13 april 2020

Meivakantie
27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart + vrijdag
21 en 22 mei 2020

2e Pinksterdag
1 juni 2020

Zomervakantie
6 juli t/m 14 augustus 2020

Vrije dagen voor leerlingen (studiedagen voor het team):

donderdag 26 september 2019
maandag 28 oktober 2019
donderdag 21 november 2019
maandag 27 januari 2020
donderdag 27 februari 2020
maandag 30 maart 2020
dinsdag 14 april 2020
donderdag 28 mei 2020
maandag 22 juni 2020