De Compaan Maardijk
Home>Ouders>Schooltijden

Schooltijden

Dit zijn onze schooltijden:

Maandag 
groep 1-8: 8.30 – 14.15 uur

Dinsdag
groep 1-8: 8.30 – 14.15 uur

Woensdag
groep 1-8: 8.30 – 12.30 uur

Donderdag
groep 1-8: 8.30 – 14.15 uur

Vrijdag
groep 3-8: 8.30 – 14.15 uur
groep 1-2: 8.30 – 12.30 uur

Om 8.20 uur gaat de schooldeur open. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen dan door hun ouders naar binnen worden gebracht. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan zelfstandig naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Vóór schooltijd is er geen toezicht op het schoolplein. Wij verzoeken u uw kind op tijd (niet te vroeg, ook niet te laat) naar school te sturen. Aan het einde van de schooltijd begeleidt de leerkracht de kinderen naar buiten.

Continurooster

Wij werken op school met een continurooster. Dat houdt in dat de leerlingen tussen de middag met de leerkracht in de klas lunchen. Zorgt u voor een eenvoudige, voedzame lunch en iets te drinken? Voor dranken die koel moeten blijven, is op school een koelkast aanwezig. Na de lunch is er ruimte om nog even naar buiten te gaan.

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie
23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag
30 maart 2018

Pasen
1 en 2 april 2018

Meivakantie
30
april t/m 11 mei 2018

Pinksteren
20 en 21 mei 2018

Zomervakantie
23 juli t/m 31 augustus 2018

 

Vrije dagen voor leerlingen (studie(mid)dagen voor het team):
dinsdag 3 oktober 2017: leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
donderdag 15 februari 2018: leerlingen vrij vanaf 12.30 uur