De Compaan Maardijk
Home>Ouders>Schooltijden

Schooltijden

Dit zijn onze schooltijden:

Maandag 
groep 1-8: 8.30 – 14.15 uur

Dinsdag
groep 1-8: 8.30 – 14.15 uur

Woensdag
groep 1-8: 8.30 – 12.30 uur

Donderdag
groep 1-8: 8.30 – 14.15 uur

Vrijdag
groep 3-8: 8.30 – 14.15 uur
groep 1-2: 8.30 – 12.30 uur

Om 8.20 uur gaat de schooldeur open. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen dan door hun ouders naar binnen worden gebracht. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan zelfstandig naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Vóór schooltijd is er geen toezicht op het schoolplein. Wij verzoeken u uw kind op tijd (niet te vroeg, ook niet te laat) naar school te sturen. Aan het einde van de schooltijd begeleidt de leerkracht de kinderen naar buiten.

Continurooster

Wij werken op school met een continurooster. Dat houdt in dat de leerlingen tussen de middag met de leerkracht in de klas lunchen. Zorgt u voor een eenvoudige, voedzame lunch en iets te drinken? Voor dranken die koel moeten blijven, is op school een koelkast aanwezig. Na de lunch is er ruimte om nog even naar buiten te gaan.

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie
22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie
18 februari t/m 22 februari 2019

Goede Vrijdag
19 april 2019

Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart en vrijdag 
30 en 31 mei 2019

2e Pinksterdag
10 juni 2019

Zomervakantie
15 juli t/m 25 augustus 2019

 

Vrije dagen voor leerlingen (studie(mid)dagen voor het team):
donderdag 4 oktober 2018: leerlingen hele dag vrij
maandag 29 oktober 2018: leerlingen hele dag vrij
dinsdag 30 oktober 2018: leerlinge hele dag vrij