De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Begeleiding van de leerlingen>Advies voortgezet onderwijs

Advies voortgezet onderwijs

De school streeft er naar om de leerlingen op een, voor hen, zo hoog mogelijk niveau te brengen. Door het leerlingvolgsysteem is, onafhankelijk van de landelijke Eindtoets Cito, aan het eind van de basisschoolperiode, vrij precies bekend welk vervolgonderwijs voor de leerling het meest geschikt is. De uitslag van de Eindtoets Cito en het advies van de basisschool komen doorgaans met elkaar overeen.

Belangrijk is dat het kind die vorm van voortgezet onderwijs gaat volgen, waarin het met plezier onderwijs kan genieten op een niveau dat reëel haalbaar is. Kinderen dienen er ‘op hun plaats’ te zijn.

Zie voor de uitstroomgegevens: paragraaf 3.1.