De Compaan Maardijk

Pilot passend onderwijs

Gedurende twee schooljaren (2015-2016 en 2016-2017) heeft onze school gewerkt met een pilot passend onderwijs aan onze locatie aan de Maardijk. De pilot is opgezet voor leerlingen met extra zorgbehoefte. Dit zijn veelal leerlingen die in het verleden in aanmerking zouden komen voor uitstroom naar het speciaal basisonderwijs. Voor plaatsing in de groep hebben we de volgende criteria/richtlijnen gehanteerd:

  • uitstroomperspectief Praktijkonderwijs of VMBO-B en/of LWOO (ergo te hoog aanspreekniveau en te laag tempo informatieverwerking in de reguliere jaargroep);
  • leerrendement van rond de 50% of lager;
  • pedagogische problematiek;
  • faal-angstig/onzeker.

Het onderwijs aan deze groep is afgestemd op de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen door te differentiëren in leerstofaanbod en leerstijl, zoals leerstrategieën, leerhouding, snelle feedback.

De stamgroep bestaat uit ten hoogste vijftien leerlingen. Gedurende een schooljaar is het mogelijk om ook leerlingen uit tijdelijk en kortdurend voltijds (om pedagogische redenen) of voor bepaalde vakgebieden (om didactische redenen) in deze groep te plaatsen.

De stamgroep kan ook worden aangevuld met leerlingen vanuit SBO de Toermalijn. Ook is het mogelijk dat leerlingen van andere basisscholen in deze passend onderwijs hulpgroep op te nemen.