De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Organisatie van het onderwijs

Gebruik van ICT

Verandering is van alle tijden. Maar veranderingen zijn nog nooit zo snel gegaan als nu. Ze worden in belangrijke mate ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van de Informatie- en communicatie­technologie (ICT). In deze tijd groeien kinderen al jong op

Lees verder >

Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg bestaat uit een systeem van toetsen, vragenlijsten en evaluaties, die ertoe bijdragen dat we op een planmatige manier werken aan de verbetering van ons onderwijs. Over welke gegevens gaat het dan? –           Iedere twee jaar worden ouders door

Lees verder >

Organisatie van het onderwijs

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Maar wat is ‘goed’? Onze kwaliteit van onderwijs heef te maken met het feit dat we hoge verwachtingen hebben en uit uw kind willen halen wat er in zit. We werken systematisch en planmatig

Lees verder >