De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Organisatie van het onderwijs>Organisatie van het onderwijs

Organisatie van het onderwijs

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Maar wat is ‘goed’?

Onze kwaliteit van onderwijs heef te maken met het feit dat we hoge verwachtingen hebben en uit uw kind willen halen wat er in zit. We werken systematisch en planmatig aan de verbetering van onze onderwijskwaliteit.

De Compaan werkt met jaarklassen. Maar in ons onderwijs houden we rekening met de individuele leerling. We streven naar hoge leeropbrengsten. Maar daarnaast nemen de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerlingen een belangrijke plaats in.

We vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich op de Compaan thuis voelen.