De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Ouders>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Ouders (namens de leerlingen) en personeel zijn belanghebbenden van de schoolorganisatie. Meepraten kan men via de medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschap van leerkrachten en ouders is geregeld in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS).

Het doel van de MR in het onderwijs is het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen te bevorderen door goed overleg tussen ouders, personeel en het schoolbestuur. In de MR zitten zowel afgevaardigden vanuit het onderwijzend personeel als ook vertegenwoordigers van de ouders. De directeur is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig.

De namen van de leden van de MR staan in de schoolkalender vermeld. De data van de vergaderingen van de MR worden in de jaarkalender bekend gemaakt en in de maandelijkse info-brief nog eens onder de aandacht gebracht. De vergaderingen zijn openbaar en ouders kunnen deze vergaderingen bijwonen. Informatie over de MR is ook te vinden op de website www.de-compaan.nl. De MR is bereikbaar via mr-decompaan@stichtingquovadis.nl.