De Compaan Maardijk

Ouders

Een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders is van groot belang. U, als ouder, verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de schoolorganisatie. De school verwacht van de ouders dat ze betrokken zijn en de school steunen.

De groepsleerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt. ’s Ochtends voor schooltijd is er geen tijd voor uitvoerig overleg, maar na schooltijd bent u welkom om binnen te lopen. Wanneer u wat meer tijd nodig heeft of wanneer het de leerkracht niet schikt, kunt u een afspraak maken.