De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Overige informatie>Schoolreisjes en schoolverlaterskamp

Schoolreisjes en schoolverlaterskamp

Jaarlijks gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. Een commissie van ouders en leerkrachten regelt voor elke groep de bestemming en de organisatie. U wordt hierover tijdens het schooljaar ingelicht.

In groep 8 gaan de leerlingen op schoolkamp. Het kamp vindt doorgaans plaats aan het eind van het schooljaar.