De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Overige informatie>Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten

Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten

Elke school heeft te maken met afwezigheid van leerkrachten, meestal ten gevolge van ziekte. We doen in voorkomende gevallen ons uiterste best om een vervangende leerkracht in te schakelen. Als er geen vervanging beschikbaar is, wordt de volgende strategie gehanteerd:

  • Aan ouders van de jongste kinderen, die hun kind naar school brengen, wordt dan gevraagd of ze die dag hun kind thuis kunnen opvangen. Is dat niet mogelijk, dan blijven de kinderen op school.
  • Op de eerste dag worden kinderen van de hogere groepen verdeeld over de andere groepen. Voor de dagen daarop worden ouders d.m.v. een schrijven verzocht hun kind thuis te houden. Is dit niet mogelijk, dan regelt de school opvang.