De Compaan Maardijk

Verlof aanvragen

Wanneer u vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ verlof wilt aanvragen voor uw kind, dient u bij de directeur van de school een schriftelijk verzoek in aan de hand van een formulier dat u op school kunt verkrijgen. Wanneer de aanvraag voor verlof voldoet aan de criteria die in wet- en regelgeving extra zijn gesteld, kan de directeur verlof verlenen.