De Compaan Maardijk
Home>Schoolgids>Waar onze school voor staat>Identiteit van de school

Identiteit van de school

We zijn een christelijk-katholieke school in een veranderende, multiculturele samenleving, die ook open staat voor kinderen van ouders die zelf niet betrokken zijn bij het christelijke godsdienst. Wel vragen we van alle ouders dat zij de christelijke gebruiken respecteren, zoals het lezen van bijbel-verhalen en vieringen ter voorbereiding op Kerst en Pasen.

De identiteit van onze school komt naar voren in de levensbeschouwelijke en morele vorming van de kinderen. Daarin willen wij de kinderen begeleiden in hun levensbeschouwelijke en morele vorming. Leerlingen stellen allerlei levensvragen, zoals: Waarom gaat mijn huisdier dood? Wat gebeurt er met opa nu hij is doodgegaan? Waarom is er oorlog? Waarom moeten sommige kinderen honger lijden? Op het gebied van waarden en normen komen vragen op als: Hoe moet je omgaan met mensen die andere (culturele) gewoonten hebben? Hoe ga je om met ruzie? Hoe ga je om met kinderen die je niet zo aardig vindt? Wij beschouwen het als onze taak om kinderen leren na te denken over zulke vragen in het kader van levensbeschouwelijke vorming.