De Compaan Maardijk

Leerlingenraad

De school beschikt per locatie over een Leerlingenraad. De Leerlingenraad is samengesteld uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8. Zij denkt na doet voorstellen over activiteiten en gewenste aanpassingen en veranderingen op de Compaan. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op school. De leerlingenraad wordt voorgezeten door een lid van de directie.

Het achterliggende idee van de Leerlingenraad is dat leerlingen op deze manier meer worden betrokken bij het onderwijs en de school. Bovendien is de Leerlingenraad een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen. Ook leren leerlingen op deze wijze om op een democratische wijze actief te participeren en mee te denken over schoolzaken. Leerlingen worden hiermee zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van hun leefomgeving.